Політика конфіденційності

Відповідно до положень Розділу 10 Договору “ЗБІР І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ” встановлено:

10.1. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним, у зв’язку із укладенням цього Договору в межах, у яких це необхідно відповідно до вимог Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, прийнятої у Страсбурзі 28 січня. 1981 року та чинного законодавства України.

10.2. З метою цього договору під Персональними даними (інформацією) сторони розуміють будь-яку інформацію про особу, яка дозволяє прямо чи опосередковано ідентифікувати цю особу, включаючи персональні дані, у розумінні законодавства про захист персональних даних. До такої інформації, зокрема, відноситься: ім’я, прізвище та по батькові користувача (Замовника), адреса електронної пошти та телефон, дані загальнодоступного профілю Замовника у соціальній мережі, щоб отримати відгук Замовника про послуги, а також така інформація про Замовника, як: IP -адреса, відомості про операційну систему комп’ютера/ мобільного пристрою і тип браузера, тип пристрою, унікальний ідентифікатор пристрою (UDID) або ідентифікатор мобільного обладнання (MEID) мобільного пристрою, адресу сайту, на якому було розміщено посилання про Виконавця та інформацію про сторінки, які Замовник відвідав на веб-сайті Виконавця. Ця інформація використовується Виконавцем для управління, технічного обслуговування та налаштування веб-сайту та сервісів.

10.3. Обробка персональної інформації здійснюється з використанням комп’ютерів та (або) засобів автоматизації відповідно до організаційних процедур та методів, що відповідають цілям збору даних Виконавцем. У деяких випадках персональна інформація, що збирається, може бути доступна певним категоріям відповідальних осіб компанії Оператора даних, пов’язаних із забезпеченням функціонування сайту (таким як адміністрація, відділ продажу, відділ маркетингу, кол-центр, системні адміністратори), або стороннім організаціям (таким як сторонні постачальники технічних послуг, поштових організацій, постачальників послуг хостингу, компаній-постачальників інформаційних технологій, служб зв’язку), яким Виконавець доручає, при необхідності, виконувати функції обробника даних. Дані обробляються в операційних офісах та в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що займаються їхньою обробкою.

10.4. З метою належного надання послуг за цим Договором персональна інформація про Замовника може бути використана та оброблена всередині компанії Виконавця. Періодично Виконавець може надсилати Замовнику повідомлення, що містять маркетингову та рекламну інформацію про продукти та послуги, акційні пропозиції тощо. Виконавця. Компанія «The Money Time» має право залучати сторонні особи для організації рекламних кампаній або надання послуг.

Зазначені треті особи також можуть отримати доступ до частини персональної інформації Замовника лише в тій частині, в якій це необхідно для надання послуг, при цьому вони не мають права використовувати її для будь-яких інших цілей. Виконавець не продає, не передає та не повідомляє персональну інформацію Замовників третім особам, які не входять до списку згідно з п.1.3. справжньої угоди.

10.5. Виконавець за цим Договором вживає всіх комерційно обґрунтованих заходів для запобігання несанкціонованому доступу до персональної інформації та даних, отриманих у процесі користування

сайтом.

10.6. Сайти виконавця не орієнтовані на привернення уваги дітей та неповнолітніх. Виконавець не займається збором персональних даних дітей та осіб віком до 18 років і не надсилає їм жодних запитів на надання персональної інформації.

10.7. Замовник повністю контролює всю персональну інформацію, яку надає Виконавцю за цим Договором. Замовник має право у будь-який момент користування Інформаційними послугами уточнити або змінити особисту інформацію, змінити налаштування отримання рекламної та маркетингової інформації від Виконавця та його партнерів. Замовник має право у будь-який час протягом терміну надання Інформаційних послуг вимагати видалити всю зібрану про нього інформацію шляхом направлення на сайт Виконавця відповідного листа-вимоги.

10.8. Сайти Виконавця збирає інформацію про поведінку Замовника на сайті та відвідування сторінок сайту, з метою отримання статистики відвідувань та ефективності використання сайту, формування персонального підходу та адаптації сервісів Виконавця до інтересів кожного користувача. Ця процедура здійснюється за допомогою різних комп’ютерних технологій, одна з яких – файли cookie. Це дані, які веб-сайт може надіслати браузеру Замовника, які будуть збережені на комп’ютері Замовника для подальшої ідентифікації його веб-сайтом. Файли cookie зберігаються на жорсткому диску комп’ютера або на накопичувачі мобільного пристрою та активізуються